Agenda

Maart 2019

2 maart
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

25 maart
Oefengroepje   18.30u – 20.30u
– in Gronau –

30 maart
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

April 2019

13 april
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u * Geannuleerd *
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

29 april
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u * Geannuleerd *
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

Mei 2019

11 mei
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

27 mei
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

Juni 2019

8 juni
Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

24 juni
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

Juli 2019

22 juli
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

Augustus 2019

26 augustus
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

31 augustus
Cursus   Back to Basic   Start nieuwe groep
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

September 2019

21 september
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

23 september
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

Oktober 2019

12 oktober
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

28 oktober
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

November 2019

9 november
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

25 november
Oefengroep 2   18.30u – 20.30u
Ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen met wat meer diepgang dan groep 1
Dit is een vaste groep
– in Gronau –

30 november
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

December 2019

Januari 2020

11 januari
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

Februari 2020

8 februari
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

Maart 2020

7 maart
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

April 2020

4 april
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

Mei 2020

9 mei
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –

30 mei
Cursus   Back to Basic  
Groep 1 & 2 & 3
10.00u – 14.00u
– in Gronau –

Oefengroep 1   14.30u – 16.30u
Beginners & ervaren groep
We gaan o.a mediteren & oefenen & bezinnen ~ laagdrempelig
Dit is een vrijblijvende groep
– in Gronau –