Voorwaarden

 • Elk consult wordt alleen beschouwd als experiment en er kunnen daardoor geen garanties gegeven worden over de resultaten.
 • Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van een consult. Acties en keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van een consult zijn dus ook geheel de verantwoording van de cliënt zelf.
 • Is de cliënt niet tevreden, dient de cliënt dit met het medium (Alice) te bespreken.
 • Een medium voorspelt geen toekomst maar reikt slechts toekomstmogelijkheden aan.
 • Een medium is geen arts en zal zich dan ook niet uitlaten over de fysieke conditie van de cliënt.
 • Een medium is geen psycholoog of psychiater en kan een cliënt dusdanig geen hulp bieden bij psychologische of psychiatrische condities. Een consult vervangt de reguliere geneeskunde c.q. hulpverlening niet!
 • De cliënt mag het consult opnemen. De opname dient alleen door de cliënt zelf te worden gebruikt en mag niet worden verspreid.
 • Het medium (Alice) wijst iedere vorm van aansprakelijkheid in deze af. Door het aangaan van een consult verklaart de cliënt zich akkoord met de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.

Privacywet

Alice Westenberg is gevestigd aan Enschederstraße 301 a, 48599 Gronau, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

www.alicewestenberg.com

Enschederstraße 301 a,
48599 Gronau
+31 650538233
mediumalice@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer jij een contactformulier hebt ingevuld of per e-mail een aanvraag hebt gedaan voor een consult, worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Wij verwerken alleen de gegevens die jij ons zelf hebt verstrekt.

Je kunt verderop in deze privacy verklaring lezen hoelang wij deze gegevens bewaren en met welk doel.

Wij kunnen de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Schriftelijk/ mail consult
 • Mailwisselingen, soort van de gevraagde consult, achtergrondinformatie, geboortedatum en foto’s die jij ons stuurt.

Echter, niet alle gegevens die jij ons verstrekt, worden ook daadwerkelijk door ons bewaard. Verderop in deze Privacy Voorwaarden lees je hier meer over.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Alice Westenberg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mediumalice@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alice Westenberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling en het maken van een consult.
 • Alice Westenberg verstuurt geen nieuwsbrieven of aanbiedingen per mail, maar gebruikt je e-mailadres alleen voor het mailen met jou over het aangevraagde consult of informatie, en de verzending van het consult en de factuur.
 • Alice Westenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Door de gegevens te verstrekken geef je Alice Westenberg toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alice Westenberg neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Alice Westenberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Het consult wordt gemaakt in Pages en van daaruit verzonden als mail. Het Word-bestand wordt direct daarna verwijderd. De mail wordt opgeslagen volgens de hierboven genoemde termijnen.
 • De persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een bestand.
 • Alice Westenberg mailt via Gmail. Het besturingssysteem van de computer is MacOs. Mijn website wordt gehost door Cloudways.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alice Westenberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam aanvrager
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: voor de Belastingdienst

E-mailadres van de aanvrager
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: voor de Belastingdienst

Mailwisselingen, soort van de gevraagde consulten, achtergrondinformatie, geboortedatum en foto’s
Alice Westenberg gebruikt deze informatie enkel om het consult te kunnen maken, jou van informatie te kunnen voorzien en je vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden verwijderd nadat het consult is gemaakt en naar jou is verzonden.

Het consult
De gemaakte consult zelf wordt 6 maanden bewaard, zodat je deze weer kunt opvragen wanneer je deze bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, of wanneer je een vervolgafstemming zou willen aanvragen. Na het verstrijken van deze termijn, wordt het consult definitief verwijderd.

Wil je niet dat ik het consult gedurende zes maanden bewaar, dan kun je dit bij mij aangeven via mediumalice@gmail.com. Ik zal de afstemming dan verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alice Westenberg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alice Westenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren.

Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier https://policies.google.com/?hl=nl

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 •  Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.
 •  Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 •  Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Op de website ‘Your Online Choices’ kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. Klik daarvoor hier http://www.youronlinechoices.com/be-nl/

Social media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via Facebook, door gebruik te maken van de Facebook-button op onze website. Lees hier https://www.facebook.com/privacy/explanation de privacyverklaring van Facebook om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alice Westenberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mediumalice@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Alice Westenberg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alice Westenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Alice Westenberg via mediumalice@gmail.com

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.